Angular
ב - 10 ימים

צעד אחר צעד משלב היסוד לצלילה עמוקה לתוך האנגולר

60 סרטונים

עברית מלאה

זמין לצפיה בכל זמן וללא הגבלה

למי מיועד ?

למפתחי תוכנה עם ידע בסיסי ב-
css,html,java script

מה תרוויחו מהקורס?

באמצעות קורס Angular תגיעו במהירות לביצועי שיא ! תקצרו את הזמן העבודה שלכם
משמעותית תתחילו להתקדם למשרות נחשקות

מחיר

1,500 ₪

5/5

תוכן הקורס

הרחב הכל
היום ראשון
היום השני
היום השלישי
היום הרביעי
היום החמישי
היום השישי
היום השביעי
היום השמיני
היום התשיעי
היום העשירי