פרק מתנה מהקורס אנגולר ב-10 ימים

וגם את ההקדמה כדי שתראו כמה טוב זה הולך להיות...