בסרטון נסביר מה בדיוק מבצעות הפונקציות:
map, find, findIndex, reduce, filter
וכך יהיה ממש ברור ופשוט ואפילו כיף יותר להשתמש בהן.